större penis


foto

Tyvärr finns det ingen känd substans som

Tyvärr finns det ingen känd substans som får kuken att öka i storlek. Storleken är inte så mycket att göra åt, men det finns oli... Trettiofem procent av de tillfrågade var nöjda med storleken och 30 procent rapporterade missnöjda. 4. Det finns inget samband mellan penisångest och penisstorlek. Mannens självförtroende, personlighet och grad av attraktion är viktigast för sexuell tillfredsställelse, och väger tyngre än en oproportionerligt.

Zobacz więcej ...

Top